اخبار

تاریخ خبر: 15/05/1396
زمان خبر :10: 56
نوع خبر :خبر


b_Newsدوازدهمین همایش بین المللی انرژی


اين همايش، كه بزرگترين گردهمايي مديران و متخصصان حوزه انرژي كشور محسوب مي گردد، با تمركز بر موضوعات سياستي و كاربردي بخش انرژي دوازدهمين دوره خود را با شعار " سامانه های خلاق در زنجیره انرژی- آب- محیط زیست " در تاريخ 29 و 30 خرداد ماه 1397 با حضور اساتيد و صاحبنظران برجسته بين المللي و داخلي، مشتمل بر بخش هاي ارائه مقالات، كارگاه هاي آموزشي، سخنراني هاي كليدي و ميز گردهاي تخصصي برگزار مي نماید.  بدينوسيله از تمامي محققان، متخصصان و مديران بخش انرژي دعوت مي گردد مقالات خود را با توجه به محورهاي همایش تهيه و به دبيرخانه همايش بين المللي انرژي ارسال نمايند

همچنین همزمان با برگزاري همايش، نمايشگاه جانبي نيز برگزار خواهد شد كه فرصتي براي شركت‌ها و موسسات فعال در حوزه انرژي جهت ارائه آخرين دستاوردهاي خود می باشد که در يك فضاي علمي مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت.
© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir