اخبار

تاریخ خبر: 19/03/1394
زمان خبر :09: 05
نوع خبر :خبر


b_Newsبرگزاری یازدهمین همایش بین المللی انرژی - 10 و11خرداد ماه 1395


این همايش  بین المللی در 10 و 11خرداد ماه 1395  برابر 30-31 May, 2016 در  پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد.  

شعار همایش:  پویایی انرژی در جهان در حال تغییر (energy dynamics in changing world)  می باشد که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت همایش به آدرس WWW.IRANNEC.COM مراجعه فرمایید.
© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir