اخبار

تاریخ خبر: 20/11/1393
زمان خبر :15: 20
نوع خبر :خبر


b_Newsگردهمایی ضرورت ها و راه کارهای اجرای برچسب انرژی در ساختمان- 9 اسفند ماه 1393- اصفهان


سی و پنجمین گردهمایی فصلی کمیته ملی انرژی با عنوان " ضرورت ها و راه کارهای اجرای برچسب انرژی در ساختمان"  در تاریخ 9 اسفند ماه 1393  با همكاري نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با هدف ارتقاء بهره وری مصرف انرژی در ساختمان در سالن همایش کوثر اصفهان برگزار خواهد شد.

محورهای مباحث این همایش عبارتند از: 

1.       ارزیابی عملکرد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

2.       سیاستها و برنامه­های بهینه سازی انرژی در ساختمان

3.       فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

4.       استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمان

5.       ضرورت­های استفاده از برچسب انرژی در ساختمان

6.       تجربیات جهانی در زمینه برچسب انرژی

7.      تأثیر مصالح و اجزای ساختمان در بهینه سازی انرژی

از علاقه مندان جهت حضور در این گردهمایی دعوت به عمل می آید. به دلیل ظرفیت محدود برای حضور کلیه علاقه مندان لازم است علاقه مندان جهت ثبت نام تا تاریخ 3/ 12/ 93 با دبیر خانه کمیته ملی انرژی تماس حاصل نموده و در خواست خود را کتبا به شماره فاکس 81606394 ارسال نمایند. 
© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir