کشورهای عضو


شورای جهانی انرژی از 97 كمیته عضو در 93 کشور تشكیل گردیده است.  هر كمیته عضو، گسترده ترین میزان ممكن انرژی و تمایلات مرتبط به انرژی كشورش را ارائه می دهد، اعضای این کمیته می تواند از حوزه های ذیل تشکیل گردد:

  • تولیدكنندگان، عرضه كنندگان و بازاریابان انرژی
  • وزارت خانه های نیرو و انرژی
  • انجمن های ملی انرژی
  • تولیدكنندگان انرژی و سوخت
  • تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران
  • نمایندگان دولت
  • موسسات دانشگاهی و پژوهشی
  • استفاده كنندگان از انرژی
  • سازمانهای محیط زیستی

همه اعضای WEC باید در پوشش كمیته ملی كشور خود باشند. کشورهای عضو شورای جهانی انرژی به شرح جدول ذیل می باشند: 

 

___ Algeria

___ Argentina

___ Austria

___ Bahrain

___ Belgium

___ Bolivia

___ Botswana

___ Brazil

___ Bulgaria

___ Cameroon

___ Canada

___ Chad

___ Chile

___ China

___ Colombia

___ Congo (DR)

___ Côte d’Ivoire

___ Croatia

___ Cyprus

___ Czech Rep

___ Denmark

___ Ecuador

___ Egypt (Arab Rep)

___ Estonia

___ Ethiopia

___ Finland­­­

___ France

___ Gabon

___ Germany

___ Ghana

___ Greece

___ Hong Kong, China

___ Hungary

___ Iceland

___ India

___ Indonesia

___ Iran (Islamic Rep)

___ Iraq

___ Ireland

___ Israel

___ Italy

___ Japan

___ Jordan

___ Kazakhstan

___ Kenya

___ Korea (Rep)

___ Kuwait

___ Latvia

___ Lebanon

___ Libya (GSPLAJ)

___ Lithuania

___ Luxembourg

___ Mexico

___ Monaco

___ Morocco

___ Namibia

___ Nepal

___ Netherlands

___ New Zealand

___ Niger

___ Nigeria

___ Pakistan

___ Paraguay

___ Peru

___ Philippines

___ Poland

___ Portugal

___ Qatar

___ Romania

___ Russian Fed

___ Saudi Arabia

___ Senegal

___ Serbia

___ Slovakia

___ Slovenia

___ South Africa

___ Spain

___ Sri Lanka

___ Swaziland

___ Sweden

___ Switzerland

___ Taiwan, China

___ Tanzania

___ Thailand

___ Trinidad & Tobago

___ Tunisia

___ Turkey

___ Ukraine

___ UAE

___ UK

___ USA

___ Uruguay

___ Zimbabwe

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir