عضویت


 

در راستای اجرای ماده 12 آئين نامه كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران، كميته مي تواند بر اساس ضوابط و شرايط مصوب هيات اجرايي از بين متقاضيان حقيقي و حقوقي عضو گيري نموده و حق عضويت دريافت نمايد. به همین منظور هيات اجرايي كميته ملي انرژي، دستورالعمل عضوگیری را به شرح ذیل در تاریخ 9/10/93 تصویب نموده است.
هدف:
 
1. ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در خصوص مسائل مربوط به بخش انرژی
2. گسترش فعالیتهای کمیته به آحاد جامعه به ویژه اعضای آن
3. برقراري ارتباط و ایجاد هم‌افزايي بين اعضاء در راستاي اثربخشی سياستها و برنامه‌هاي بخش انرژي كشور
4. انتقال نقطه نظرات اعضاء به نهادهاي تصميم‌گير، قانونگذار و سياست گذار در سطح ملی و بين‌المللي
 
محدوده اجرا:
 
1. کلیه اشخاص حقوقی شامل شرکتها، سازمان ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، انجمن ها و سایر تشکل های مرتبط یا علاقمند با فعالیتهای بخش انرژی
2. کلیه اشخاص حقیقی که در بخشهای مرتبط با انرژی فعالیت می نمایند و یا به مباحث انرژی علاقمند هستند.
 
مسئولیت اجرا:
 
1. تمامی مسئولیت های مربوط به شناسایی و تایید عضویت متقاضیان، دریافت حق عضویت، صدور کارت عضویت اعضاء و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده دبیرخانه می باشد. 
 
انواع عضويت:
 
عضویت در کمیته به يكي از 3 روش ذیل صورت خواهد گرفت:
 
1. عضويت افتخاري: هر فردي كه داراي خدمات ممتاز علمي و يا پژوهشي در يكي از زمينه‌هاي مربوط به اهداف شورا و كميته باشد، با معرفی یکی از اعضای هیات اجرایی و تاييد هيأت اجرايي، به عضويت افتخاري كميته پذيرفته خواهد شد. اعضای هیات اجرایی در زمان تصدی خود عضویت افتخاری دارند.
2. عضويت انفرادي ( اشخاص حقیقی): هر فرد علاقمند به اهداف و فعاليتهاي شورا و كميته مي‌تواند درخواست عضويت در كميته را ارائه نمايد و در صورت تاييد دبیرخانه به عضویت انفرادي کمیته پذيرفته خواهد شد.
3. عضويت سازماني ( اشخاص حقوقی): كليه سازمانها، مؤسسات و شركتها اعم از دولتي و غيردولتي، مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمنهاي تخصصي، صنعتي، کلیه رسانه ها شامل نشریات (مجلات و روزنامه ها)، وب سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی، خبرگزاری ها، رسانه های صوتی، تصویری، تشكلهاي حرفه ای، سندیکاها و سایر علاقمندان به مباحث انرژی مي‌توانند درخواست عضويت در كميته را ارائه نمايد و در صورت تاييد دبیرخانه به عضویت سازمانی کمیته پذيرفته خواهند شد.
 
شرایط عضویت:
1. داشتن تابعیت ایران و التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان به استثنای دانشجویان)
3. نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد
4. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
5. داشتن حداقل سن 18 سال و حداکثر 70 سال
روال انجام کار:
 
1. متقاضيان می توانند از طريق تكميل و ارسال فرم عضویت ، تقاضاي عضويت خود را ارائه نمايند.
2. پذيرش درخواست عضويت و تصديق آن توسط دبیرخانه و تحت مقررات داخلي كميته انجام مي‌گيرد.
3. متقاضیان ذیصلاح بایستی پس از دریافت تاییدیه از دبیرخانه، حق عضویت را به شماره حساب اعلام شده کمیته واریز نمایند.
4. دبیرخانه پس از تایید نهایی عضویت و دریافت حق عضویت، کارت اعضاء را صادر می نماید.
5. سازمانهاي متقاضی پس از تایید نهایی عضویت، مي بايست نماينده تام الاختیار خود را جهت برقراری ارتباط و همکاری کتباً به كميته معرفي نمايند.
6. عضويت در كميته سالانه بوده و تداوم آن در سالهای بعد منوط به پرداخت حق عضویت و تاييد مجدد دبیرخانه می باشد.
 
حق عضويت:
 
1. حق عضويت سالانه، همه ساله توسط هيات اجرايي تعيین مي شود.
2. حق عضویت تا پایان اسفند ماه 1396 به شرح ذيل تعيين مي گردد:
 
 

نوع عضویت

مبلغ (ریال)

افتخاری

0

انفرادی

عادی

5000000

دانشجویی

3000000

شرکتی یا سازمانی

دولتی

40.000.000

خصوصی با بیش از 15 نفر پرسنل

40.000.000

خصوصی با 15 نفر پرسنل یا کمتر

20.000.000

نشریات و وب سایت های تخصصی

5.000.000

دانشگاه ها (اعم از دولتی و تخصصی)

5.000.000

سایر موسسات آموزشی و پژوهشی

5.000.000

انجمن ها و سندیکاهای تخصصی

3.000.000

 
 
    * لازم به ذکر است که مبالغ فوق ثابت نبوده و ممکن است در سالهای بعد تغییر یابد.
 
 
 
تبصره1: دانشجویان از 50 درصد تخفيف عضویت انفرادی برخوردار خواهند بود.
تبصره2: دانشگاه ها، مراكز آموزشي و پژوهشی، انجمن ها، تشکل های مردم نهاد و رسانه ها از 50 درصد تخفيف عضویت سازمانی (کمتر از 15 نفر پرسنل) برخوردار خواهند بود.
تبصره3: اعضاء افتخاري از پرداخت حق عضويت سالانه معاف خواهند بود.
تبصره 4: پرداخت حق عضویت در هر موقع از سال، مربوط به عضویت همان سال بوده و برای سال بعد می بایستی حق عضویت جدید پرداخت گردد.
مزایای عضویت:
1. صدور كارت عضويت کمیته
2. تخفيف جهت حضور در همايش‌های ملی و بین المللی، گردهمايي‌های فصلی و نمايشگاه‌هایی كه توسط كميته برگزار مي‌شود.
3. تخفيف جهت حضور در كارگاه‌هاي آموزشي كه توسط كميته برگزار مي‌شود.
4. تخفيف جهت حضور در همايشهايي كه توسط ساير نهادها برگزار شده و كميته به عنوان حامي مالي يا معنوي در اين همايشها حضور می یابد و مي‌تواند براي اعضاي خود درخواست تخفيف نمايد.
5. دسترسی به كتب، مقالات و گزارشهای شورا و كميته به صورت الکترونیکی
6. دسترسی به نشریه انرژی ایران و فصلنامه پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی به صورت الکترونیکی
7. دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به همايشها، كنفرانس‌ها و ساير رويدادهاي مهم بخش انرژي كشور
8. دسترسی به اطلاعات پروژه های مطالعاتی و پژوهشی بخش انرژی
9. تسهيل ارتباط با کمیته های ملی انرژی بیش از 100 کشور عضو شورا
10. تسهیل مشارکت در گروه های مطالعاتی شورا
11. امکان عضویت در کمیته های فنی و تخصصی کمیته
12. برخورداری از امکانات نشریات و وب سایت های عضو کمیته
 
فرم عضویت:
فرم های عضویت افتخاری، انفرادی و سازمانی به شرح لینکهای موجود می باشد.
 
 
 
 

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir