گردهمایی فصلی 26: ضرورتها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف انرژي- 25 خرداد ماه 1388


ضرورت ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف انرژي

سخنرانان :

-       آقاي مهندس عباس كاظمي : مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت،وزارت نفت

-       آقاي مهندس محمد حسن متولي زاده : قائم مقام شركت مادر تخصصي توانير، وزارت نيرو

-       آقاي مهندس محمد رضا خطاطي : مدير كل دفتر برنامه ريزي انرژي، وزارت نفت

-       آقاي دكتر سيد محمد صادق زاده : مدير كل دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي، وزارت نيرو

دبير جلسه : آقاي مصطفي توانپور پاوه،  معاون دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي، وزارت نيرو

این نشست با حضور خبرگان امر در روز دوشنبه 25 خرداد ماه 1388 در سالن هملیشهای سانا برگزار گردید. 

فایلهای سخنرانی:

download fileسخنرانی آقای مهندس متولی زاده

download fileسخنرانی آقای دکتر عسگری

download fileسخنرانی آقای دکتر خطاطی

download fileسخنرانی آقای دکتر صادق زاده

download fileسخنرانی آقای مهندس کاظمی

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir