نشریه علمی پژوهشی پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی


این نشریه با هدف چاپ مقالات اصیل پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش و کاربرد آنها در زمینه های مرتبط با حوزه انرژی فعالیت خود را آغاز نموده و مقالات داخلی و خارجی محققین و اندیشمندان را در سطح علمی- پژوهشی به چاپ خواهد رساند. هیات علمی و داوران این نشریه با بهره گیری از همکاری اساتید و محققین مشهور دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف انرژی  می باشند. زمینه های فعالیت نشریه به پیشنهاد  اساتید و پژوهشگران به قرار زیر می باشد: 

 • دیپلماسی انرژی

 • تبادلات و سرمایه گذاری های انرژی

 • سیاست گذاری کلان انرژی

 • آینده پژوهی در انرژی

 • فن آوری های نوین انرژی

 • اقتصاد انرژی در ایران و جهان

 • مدلهای برنامه ریزی انرژی

 • امنیت بین المللی در حوزه انرژی

 • مدیریت انرژی و بهینه سازی

 • قیمت گذاری حامل های انرژی

 • انرژی های تجدید پذیر


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir