نشریه انرژی ایران


هدف اصلی  انتشار نشریه انرژی ایران، اشاعه انديشه ها، اختراعات و خلاقيت های علمی در سطح ملی و بين المللی، تبادل اطلاعات و نتايج پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی ميان اساتيد، دانشمندان و مهندسين ايرانی و جوامع علمی و حرفه ای ملی و بين المللی و اعتلای سطح دانش نظری و عملی است. این نشريه همچنين تلاش می نماید تا بتواند مجموعه ای مفيد و مورد استفاده برای پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی در زمينه انرژی باشد. اين فصلنامه مقالات علمی و کاربردی در زمينه های گوناگون نظير منابع انرژی، برنامه ريزی انرژی، فن آوری های انرژی، بهره وری انرژی، انرژی های نو، اقتصاد انرژی، ارتقاء ساختار و خصوصی سازی و محيط زيست را منتشر می سازد.

به موجب ششمين نشست شورای راهبری ISI مورخ 21/4/1389، اين نشريه جزء نشريات دارای ضريب تاثير شناخته شده و در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانیwww.isc.gov.ir و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری(ايران ژورنال) به نشانی www.ricest.ac.ir نمايه شده است.

 

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir