گردهمایی فصلی 33: مدیریت جریان منابع- مصارف مالی در صنعت برق - 16 دی ماه 1392


سي و سومين گردهمايي فصلي كميته ملي انرژي در تاريخ 16 /10/ 92  با عنوان "مدیریت جریان منابع- مصارف مالی در صنعت برق" با حمايت گروه مپنا تحت محورهاي ذيل برگزار گرديد:

§        نیازهای سرمایه گذاری در صنعت برق در افق 1400

§        هدفمندی یارانه ها و تاثیر آنها بر منابع مالی صنعت برق

§        تراز مالی تلفیقی صنعت برق

§        تعرفه های برق و حق انشعاب

§        منابع مالی صنعت برق در بودجه سال 1393

طبق برنامه، گردهمايي از ساعت 7:30 با ثبت نام و توزيع كارت شروع و با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز گرديد و پس از خوشامد گويي و معرفي كميته و اعلام برنامه توسط كارشناس كميته ملي انرژي،  از سخنرانان به شرح ذيل در پانل دعوت گرديد و هريك، نقطه نظرات خود را در خصوص محورها مطرح كردند:

1-   جناب آقای مهندس فلاحتیان، معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی و نائب رئيس كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران جناب آقای دکتر قاضی زاده، رئیس محترم پژوهشگاه نیرو

2-    جناب آقاي دكتر منظور، مشاور محترم وزير نيرو در امور اقتصادي و دبير كميته ملي انرژي

3-    جناب آقای دکترحسيني، مدير عامل محترم بورس انرژي

4-    جناب آقاي دكتر قاضي زاده، رئيس محترم پژوهشگاه نيرو

5-    جناب آقاي دكتر حيدري، مدير كل محترم دفتر بررسي هاي اقتصادي و امور مجامع

ابتدا جناب آقاي دكتر منظور، با معرفي اعضاي پانل، و طرح مسئله مدیریت جریان منابع و مصارف مالی در صنعت برق، دليل برگزاري اين نشست را روشن نمود و از جناب آقاي دكتر حيدري خواستند تا نقطه نظرات خود را در خصوص مدیریت جریان منابع، مصارف مالی در صنعت برق مطرح نمايند و ايشان مباحثي را تحت عناوين ذيل بيان داشتند:

-         مولفه هاي اصلي براي تحقق پايداري مالی - اقتصادی

ü     قابليت ايجاد استقلال مالي (تامين الزامات درآمدی)

ü     توجه به آثار خارجي

ü     شفافيت

ü     سازگاري با فضاي كسب و كار و توسعه رقابت

ü     امكان استفاده از ابزارهاي نوين بازارهاي مالي

-         بررسي منابع و مصارف صنعت برق

-         بررسي احتمالي سرمايه گذاري و منابع مورد نياز صنعت برق

-         رابطه بنگاههاي برق با دولت (خزانه داري كل كشور و سازمان هدفمندي)

-         تعرفه هاي فروش برق

در نهايت ايشان مباحث خود را در راستاي مدیریت جریان منابع و مصارف مالی در صنعت برق به شرح ذيل جمع بندي نمودند:

1.      بازنگري در ساز و كارهاي عملياتي توسعه ظرفيت و واگذاري انشعاب (تمركز بر رويكرد بازار محور از طريق بورس انرژي)

2.      بازنگري و تعريف صحيح رابطه حساب هدفمندي با صنعت برق و شفاف سازي مابه التفاوت قيمت تكليفي و يارانه اي.

3.   تدوين مقررات مناسب براي آشكار سازي و درون زا كردن آثار خارجي مثبت و منفي، برآورد ارزش ريالي اين آثار و اختصاص منابع لازم براي ايجاد محرك به منظور توجه به آثار مثبت.

4.   محدود ساختن سرمايه گذاري دولتي و هدايت روش هائي نظير فروش اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي براي تامين مالي بخش انتقال و فوق توزيع.

5.   تنظيم قيمت برق متناسب با نياز و الزامات جديد فضاي كسب و كار با هدف هدايت جريان خودكار سرمايه گذاري بخش خصوصي.

6.       تفكيك رابطه مالي دولت با شركتهاي دولتي بخش برق (شركت هاي برق منطقه اي) از مناسبات حاكم بر تنظيم قيمت.

7.      پرهيز از اتكاي به منابع موهوم براي ايجاد تعادل در منابع و مصارف سرمايه اي صنعت برق.

8.      توسعه ظرفيت های بازارهای مالی در صنعت برق.

سپس جناب آقاي مهندس فلاحتيان با مروري بر وضعيت صنعت آب و برق از ابعاد؛ قيمت تمام شده، نرخ فروش، منابع و مصارف و سرمايه گذاري، مباحثي از قبيل بررسي سناريوي هاي افزايش قيمت آب و برق در زمستان سال 1392 را طرح كردند و به بررسي اثرات و نتايج آن در سطح كشور و همچنين بازخورهاي ناشي از اعمال آن در جامعه كه مي بايست مخاطب را براي پذيرش افزايش قيمت كه منجر به افزايش درآمد و پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو مي گردد اقناع كرد پرداختند. همچنين از ديگر موارد مطروحه بررسي خروج برق از حامل هاي انرژي است كه مشمول قوانين يارانه ها است زيرا توليد برق خود نياز به مصرف حامل هاي انرژي نظير گاز دارد نه اينكه خود يك حامل انرژي باشد پس به عنوان يك مصرف كننده بايد به آن نگاه شود و قوانين اجرا شود كه اثبات اين مسئله كمك زيادي در رفع مشكلات مالي و ايجاد منافع وزارت نيرو را فراهم خواهد آورد.

جناب آقاي دكتر قاضي زاده با تاييد سخنان جناب آقاي مهندس فلاحتيان بر تغيير رويكرد و نگرش مخاطبان نسبت به قيمت هاي برق تاكيد داشتند كه گامي مهم در رفع معضلات مالي صنعت برق خواهد بود كه اين مسئله با اقناع مصرف كننده امكان پذير خواهد بود.

همچنين ايشان بر قدرت صنعت برق به عنوان زير ساخت تمام زير ساختهاي حياتي كشور اشاره كردند و استفاده از اين قدرت براي ايجاد فضاي كسب و كار منحصر به فرد و تحميل خواسته ها به مصرف كنندگان بسيار مهم دانستند. ايشان گفتند با توجه به رتبه 14 ايران در سخت افزار برق، متاسفانه در بحث اخذ مجوز و دسترسي برق كه يكي از شاخص هاي سهولت كسب و كار در سطح دنياست ، از بين 189 كشور، ايران رتبه 169 را بدست آورده است. درست است وزارتخانه هاي زيادي دچار مشكلات مالي هستند اما آنها ميزان سرويس هاي ما را ندارند!

 مشكل كجاست؟ در كشوري كه كل منابع دولت 15000 ميليارد است، چگونه كمبودهاي مقياس 1000 ميلياردي ما را پاسخگو باشد. حتي اگر همه بخواهند بنيه دولت براي حمايت كافي نيست.  وي مسئله  را با اين مثال روشن ساخت، فردي با اره كندي در حال بريدن درختي بود، به وي گفتند اره ات را تيز كن كفت وقت ندارم، گفتند اره تيزي بخر گفت پول ندارم!

حال مسئولين مي گويند سازماني كه پول ندارد چگونه رتبه 14 كسب كرده؟ چونه اين ساختمان وزارت نيرو را ساخته؟ و ...

در تبيين برنامه 4 ساله دوم توسعه با اين نگاه مواجه بوديم كه اگر بنگاه برق امكان مالي ندارد به اندازه وسع مالي خود انشعاب ايجاد كند، اما بعضي ها گفتند ما مسئوليم كه برق مردم را تامين كنيم و بقيه بودجه ما را تامين كنند.

در مقطعي صنعت برق گفت بنيه مالي براي واگذاري انشعاب حتي به صنعت را ندارم، كشور پذيرفت و نرخ آزاد برق را مصوب كرد و قانون شد و دولت موظف گرديد مابه التفاوت را به صنعت برق پرداخت كند.

در پايان جناب آقاي دكتر حسيني، با بيان مختصري از تاريخچه و فعاليتهاي بورس انرژي موجبات آشنایی مخاطبان با بورس انرژی و سازوکار معاملات برق را فراهم آوردند كه همه آنها حاكي از الزام وجود چنين بازاري با تاييد صحبتهاي اعضاي پانل بود كه در اين راستا مطالب ذيل  مطرح گرديد:

-         معرفی شرکت بورس انرژی و چارچوب قانونی فعالیت آن

-         آشنایی با کلیات انجام معاملات در بورس انرژی

-         آشنایی با ”قرارداد سلف موازی استاندارد“ برق در ”دوره‏های مصرف“ معین و ”دوره‏های تحویل“ مشخص

-         آشنایی با فرآیندهای اجرایی بورس انرژی

-         برنامه های آتی جهت توسعه معاملات برق در بورس انرژی

-         آمار و حجم معاملات برق در بورس انرژی

-         موانع و چالشهای پیش رو معاملات برق در بورس انرژی

در پايان صحبتهاي هر يك از اعضاي پانل، آقاي دكتر منظوربا جمع بندي نكات را براي حضار بيان مي كردند. در انتهاي جلسه اين نشست فرصتي را فراهم نمود تا مدعوين و حاضران جلسه كه حدود 500 نفر از مديران، فرهيختگان و متخصصين حوزه انرژي از سراسر كشور بودند با اعضاي پانل وارد فضاي پرسش و پاسخ شده و با طرح سوالات، ابهامات مربوطه را رفع نمايند با اميد به اينكه اين نشست نقطه اتكايي جهت ارتقا و تعالي صنعت برق كشور گردد.

فایلهای سخنرانی:

download fileسخنرانی آقای مهندس فلاحتیان 1

download fileسخنرانی آقای مهندس فلاحتیان 2

download fileسخنرانی آقای دکتر حسینی

download fileسخنرانی آقای دکتر حیدری

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir