گردهمایی فصلی 34: نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد - 28 بهمن ماه 1392


سی و چهارمین نشست فصلی کمیته ملی انرژی ایران با عنوان " نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد " و با همکاری و مشارکت سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) در سالن همایش های وزارت نیرو مورخ 28 بهمن ماه 1392 برگزار گردید.

محورهای گردهمایی:

·         اهمیت مصرف انرژی در صنعت فولاد و ضرورت وجود برنامه مدون

·         صنعت آهن و فولاد کشور از نگاه آمار با محوریت انرژی

·         محک زنی مصرف انرژی صنعت فولاد کشور با شاخص های جهانی

·         مطالعه SWOT  صنعت آهن و فولاد کشور با محوریت انرژی

·         مدل توسعه فن آوری و تکنولوژی در کارخانجات موجود و جدید التاسیس

·         آینده پژوهی صنعت فولاد از دیدگاه انرژی

·         نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد

در این گردهمایی یک روزه سخنرانان زیر به ارائه گزارش ، نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مدیریت مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد و نقشه راه بهینه سازی مصرف پرداختند. سخنرانان این مراسم آقایان :

·         جناب آقاي مهندس فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

·         جناب آقاي دکتر مهدي کرباسيان، مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

·         جناب آقاي مهندس سيدحسين سجادي، مديرعامل سازمان بهره وري انرژي ايران

·         جناب آقاي مهندس امير دودايي نژاد، معاون آموزش و بهينه سازي مصرف انرژي سازمان بهره وري انرژي

·         جناب آقاي دکتر ملک ارسلان صدري ،مديرعامل شرکت سامان انرژي اصفهان

·         جناب آقاي دکتر يداله ذاکري ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مشاور ارشد شرکت سامان انرژي اصفهان

·         جناب آقاي دکتر عليمراد شريفي ،عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان و مشاور ارشد شرکت سامان انرژي اصفهان

·         جناب آقاي دکتر بهروز ارباب شيراني ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مشاور ارشد شرکت سامان انرژي اصفهان

·         جناب آقاي دکتر مهدي صادقي شاهداني ،عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق

در این گردهمایی 205 نفر افراد ثبت نامی شرکت نمودند.این مراسم از ساعت 8 صبح با پذیرایی از مدعوین آغاز شده و در ساعت 1 بعداز ظهر بعد از پذیرایی ناهار از مدعوین به پایان رسید.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir