گردهمایی فصلی 30: معماری ساختمان، اقلیم و بهینه سازی مصرف انرژی - 17 اسفندماه 1390


كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقا سطح علمي و رشد و شكوفايي خلاقيت متخصصان حوزه انرژي، با توجه به اهميت راهبردي انرژي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني،  سی امین نشست فصلي خود را با عنوان " معماري ساختمان، اقليم و بهينه سازي مصرف انرژي "، ساعت 30/8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17/12/90 در سالن همايش هاي وزارت نيرو با همكاري وزارت نيرو و سازمان بهره وري انرژي ايران برگزار نمود. سخنرانان اين گردهمايي :

           جناب آقاي مهندس چمران – رئيس محترم شوراي شهر تهران

           جناب آقاي مهندس هاشمي– رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان

           جناب آقاي مهندس فاطمي عقدا– رئيس محترم مركز تحقيقات ساختمان

           جناب آقاي مهندس مهذب ترابي– مدير عامل محترم سازمان بهره وري انرژي ايران

           جناب آقاي پروفسور گلابچي- استاد محترم دانشگاه تهران، چهره ماندگار و دارنده كرسي معماري در يونسكو

           جناب آقاي دكتر نصراللهي-  استاد محترم دانشگاه صنعتي برلين 

اين گردهمايي  با حضور کارشناسان و مدیران سازمان نظام مهندسي ساختمان، مركز تحقيقات ساختمان، سازمان بهره وري انرژي، استانداران و شهرداران مراكز استانهاي تهران، خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، يزد و بوشهر و روساي سازمان مسكن و شهرسازي استانها، روساي سازمان نظام مهندسي استانها، رو ساي دانشكده هاي معماري كشور ، مديران بخش انرژي وزارت راه و شهرسازي، اساتيد دانشگاه هاي داخلي و خارجي و مديران مرتبط ذيربط در وزارتين  نيرو و نفت برگزار گردید.

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir