گردهمایی فصلی31 : تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی: فرصتها و الزامات- 23 خرداد ماه1391


كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق شعار سال جاري طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و ارتقا سطح علمي و رشد و شكوفايي خلاقيت متخصصان حوزه انرژي، با توجه به اهميت راهبردي انرژي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني، سي و يكمين نشست فصلي خود را با عنوان " توليد ملي، كار و سرمايه ايراني در صنعت انرژي: فرصتها و الزامات "، در روز سه شنبه مورخ 23/3/91 در محل دانشگاه علوم اقتصادي برگزار نمود. محورهاي اين نشست به شرح ذيل ارائه گرديد:

           وضعيت موجود در بخش انرژي و نقش دانش و مهندسي ايراني در توسعه حمايت از توليد ملي

           تبيين و ارائه راهكارههاي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري محصولات و خدمات ايراني در بازارهاي داخلي و جهاني انرژي

           عوامل اقتصادي تاثير گذار نظير نرخ ارز و... در توسعه حمايت از توليد ملي در صنعت انرژي

           راهكارهاي جذب سرمايه و نيروي كار ايراني در صنعت انرژي

سخنرانان اين نشست آقايان دكتر منظور، دبير كميته ملي انرژي ج.ا.ايران، دكتر يزدي زاده، گروه مپنا، دكتر محمد، مدير عامل محترم شركت سپاسد، مهندس مظفري شمس، رئيس محترم قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، مهندس پناهي، مدير عامل محترم شركت توسعه سازه هاي دريايي تسديد بوده كه در جمعي از متخصصان و كارشناسان بخشهاي دولتي و غير دولتي، اساتيد و دانشجويان دانشگاهها در حوزه انرژي به ايراد نقطه نظرات خود به شرح ذيل در خصوص محورهاي نشست پرداختند.

در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر منظور، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) ضمن خوشامد گويي و بيان سياستهاي كميته ملي انرژي در راستاي تحقق شعار  سال نكاتي را بين داشته و ........

سپس جناب آقاي دكتر محمد، عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) در ابتداي سخنان خود با توجه به حوزه تاثير بحث در صنعت انرژي ( برق، نفت و گاز) و محدوده فعاليتها ( بخش civilو صنعتي) به نوع فعاليتها ( طراحي، مشاوره، تامين كالا، تجهيز و ساخت اشاره كردند. ايشان مسير تحقق توليد ملي را در فرايند حمايت از توليدملي، ايجاد اشتغال و حمايت از پيمانكاران، سازندگان و مشاوران داخلي و حل مشكلات ايشان دانستند. همچنين ايشان به ارائه وضعيت توليد داخل در صنعت انرژي پرداختند و مروري بر وضعيت خودكفايي هريك از بخش ها داشته و به تكنولوژي هاي انتقال يافته به كشور در صنعت برقابي اشاره نمودند و در آخر مشكلات و موانع موجود در مسير تحقق توليد ملي را كه از جمله آن منابع مالي، سياستي، و قوانين و مشكلات سياستي و قراردادي است مطرح ساخته و پيشنهادات و راهكارهاي عملي خود را ارائه نمودند.

همچنين آقاي مهندس شمس مظفري، رئيس قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا نقطه نظراتي را  در خصوص استراتژي تقويت توليد ملي در صنعت انرژي با رويكرد تقويت توان پيمانكاران و حمايت از ساخت داخل بيان داشته و در اين راستا اشاره اي به عناوين ، مفهوم شناسي راهبرد توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، با گذاري بر بيانات امام راحل (ره)، مقام معضم رهيري و همچنين نگاهي بر سند چشم انداز 20 ساله در بخش هاي، دانش پيشرفته متكي بر سهم منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي و همسويي با سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در بخش هاي، ارتقاء و بره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه، حمايت از شكل گيري بازار رقابتي، 3 شاخص افزايش رشد اقتصادي ، كاهش تورم و كاهش نرخ بيكاري را از اهداف اين راهبرد دانسته. و شاخص توليد ملي را همان اندازه اقتصاد يا توليد ناخالص ملي تعريف كردند و خاطر نشان كردند كه يك رابطه دو سويه بين رقابت پذيري و توليد ملي وجود دارد. در بيان اهميت و جايگاه صنعت انرژي، مروري بر ميزان مصرف منابع انرژي، تركيب سبد تامين توليد برق در ايران و ويژگي هاي خاص در صنعت انرژي داشتند و در آسيب شناسي وضعيت موجود در مسير تحقق راهبرد ملي  به سياستهاي كشور چين اشاره نموده و بخش اعظمي از توليد ناخالص داخلي ايران را متاثر از نفت خام دانستند كه با سهم 11 % كالاهاي صنعتي از توليد ناخالص در مقايسه با كشورهايي نظير كره جنوبي با 28%، تركيه 22%، مالزي 29% و هند 16%، به معناي تك محصولي بودن اقتصاد و ضعف در توليد ملي و آ؛سيب پذيري بالاي بخش اقتصاد ايران است. در اين شرايط شركتها و سازندگان داخلي با دو مشكل عمده از جمله حملي به بازارهاي جديد و دفاع در برابر محصولات وارداتي مواجه مي باشند. ايشان از جمله موانع موجود در مسير تحقق را مشكلات اقتصاد كلان، ضعف در ساختار نظارتي، ضعف در دانش فني، وجود زير ساختهاي نامناسب، بالا بودن نسبي قيمت تمام شده كالا، سطح نسبتا پايين كيفيت و ضعف در استانداردهاي تاييد شده، ساختار و تركيب بنگاههاي توليد كننده محصولات صنعتي، كم رغبتي در بين شركتهاي داخلي به الگوي كارگروهي و ضعف در تشكل هاي تخصصي در حوزه صنعت به منظور مديريت يكپارچه براي ورود به بازرهاي بزرگ.  ايشان به بيان دستاوردهاي قرارگاه در حوزه انرژي در بومي سازي عميات طراحي و مهندسي پالايشگاه گازي و رهبري كنسريوم هاي پروژه هاي نفتي، تامين كالا و تجهيزات پروژه داخلي، كاهش هزينه  تمام شده پروژه ها حداقل 30% و تاكيد بر ضرورت داخلي سازي پروژه ها و در نهايت مشاركت در توسعه ظرفيت هاي اشتغال در كشور و  در آخر برنامه هاي آتي قرارگاه را در تحقق اين راهبرد ملي مطرح نموددند.

در اين نشست جناب آقاي پناهي، مدير عامل شركت تسديد با بيان نكاتي در راستاي عملكرد شركتهاي خصوصي در تحقق شعار سال و بومي سازي طراحي، مشاوره و ساخت پروژه هاي بزرگ به اهميت بكارگيري نيروي داخلي تاكيد نمودند و همچنين جناب آقاي دكتر يزدي زاده به عنوان نماينده گروه مپنا نيز بياناتي را ايراد نمودند. 

اين نشست با ارائه مشكلات و راهكارهاي عملي تحقق شعار سال در ساعت 13 همان روز به كار خود پايان داد.

فایلهای سخنرانی:

download fileسخنرانی آقای مهندس مظفری

download fileسخنرانی آقای دکتر محمد

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir