گردهمایی های فصلی


كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و مأموريت‌هاي خود، فعاليتهاي مختلفي را انجام مي‌دهد كه يكي از مهمترين آنها برگزاري نشست‌هاي فصلي با همكاري و مشاركت سازمان و شركت‌هاي فعال در حوزة انرژي كشور می باشد. این نشست ها به درخواست سازمان ها و شرکتهای حوزه انرژی  وبا توجه به چالش ها و مسائل روز حوزه انرژی  برگزاری می گردد.

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir